387/2022 Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 Ν.4625/2019 για τη διενέργεια δαπανών για την πραγματοποίηση του 1ου Βαλκανικού αγώνα αισθητικής ομαδικής γυμναστικής σε συνεργασία με την Π.Ε. Πρέβεζας, το Ε. Επιμελητήριο Πρέβεζας και τον Αθλητικό Σύλλογο “Α.Γ.Σ. ΚΑΛΛΙΣΘΕΝΗΣ” στις 8-9-10 Ιουλίου στο ΔΑΚ Πρέβεζας

387/2022 Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 Ν.4625/2019 για τη διενέργεια δαπανών για την πραγματοποίηση του 1ου Βαλκανικού αγώνα αισθητικής ομαδικής γυμναστικής σε συνεργασία με την Π.Ε. Πρέβεζας, το Ε. Επιμελητήριο Πρέβεζας και τον Αθλητικό Σύλλογο “Α.Γ.Σ. ΚΑΛΛΙΣΘΕΝΗΣ” στις 8-9-10 Ιουλίου στο ΔΑΚ Πρέβεζας

387