39/2020 – Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 του ιδρύματος με την επωνυμία «Ευγηρίας Ίδρυμα» της Ι.Μ Νικοπόλεως & Πρεβέζης

39/2020 – Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 του ιδρύματος με την επωνυμία «Ευγηρίας Ίδρυμα» της Ι.Μ Νικοπόλεως & Πρεβέζης

39