395/2022 Έγκριση ανάθεσης της υπηρεσίας με τίτλο: «Κατεπείγουσες εργασίες αποκατάστασης βατότητας οδικού δικτύου ΔΕ Ζαλόγγου λόγω φυσικών καταστροφών» προϋπολογισμού 79.999,97 € (με ΦΠΑ), σε ιδιώτες εργολάβους

395/2022 Έγκριση ανάθεσης της υπηρεσίας με τίτλο: «Κατεπείγουσες εργασίες αποκατάστασης βατότητας οδικού δικτύου ΔΕ Ζαλόγγου λόγω φυσικών καταστροφών» προϋπολογισμού 79.999,97 € (με ΦΠΑ), σε ιδιώτες εργολάβους

395