399/2022 Διοργάνωση ταξιδιού εξοικείωσης (Familiarisation Trip), τουριστικών πρακτόρων και επίσκεψης Κυπρίων δημοσιογράφων, γνωστά στην τουριστική αγορά και ως «Fam Trip», και Press Trip, για θέματα τουριστικής προβολής του Δήμου Πρέβεζας», κόστους 12.000,000 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 24% και εξειδίκευση πίστωσης

399/2022 Διοργάνωση ταξιδιού εξοικείωσης (Familiarisation Trip), τουριστικών πρακτόρων και επίσκεψης Κυπρίων δημοσιογράφων, γνωστά στην τουριστική αγορά και ως «Fam Trip», και Press Trip, για θέματα τουριστικής προβολής του Δήμου Πρέβεζας», κόστους 12.000,000 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 24% και εξειδίκευση πίστωσης

399