398/2018 – Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης (εργασιες συντηρησης ηλεκτροφωτισμου και Η/Μ εγκαταστασεων Δ.Ε.ΖΑΛΟΓΓΟΥ)

398/2018 – Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης (εργασιες συντηρησης ηλεκτροφωτισμου και Η/Μ εγκαταστασεων Δ.Ε.ΖΑΛΟΓΓΟΥ)

398