398/2021 «Κατάρτιση όρων εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης 4081,42 τμ. στην Κοινότητα Άνω Κοτσανόπουλο του Δήμου Πρέβεζας για ανέγερση πρόχειρων σταυλικών εγκαταστάσεων».

398/2021 «Κατάρτιση όρων εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης 4081,42 τμ. στην Κοινότητα Άνω Κοτσανόπουλο του Δήμου Πρέβεζας για ανέγερση πρόχειρων σταυλικών εγκαταστάσεων».

398