399/2018 – Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης (δικαστική απόφαση αρ.68/2018 Eιρηνοδικείου Πρέβεζας για Καραστάθη Αλεξάνδρα του Μιχαήλ)

399/2018 – Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης (δικαστική απόφαση αρ.68/2018 Eιρηνοδικείου Πρέβεζας για Καραστάθη Αλεξάνδρα του Μιχαήλ)

399