400/2022 Δημιουργία, επιμέλεια και εκτύπωση Τουριστικού Εντύπου για το Δήμο Πρέβεζας» συνολικού κόστους 12.598,40€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και εξειδίκευση πίστωσης

400/2022 Δημιουργία, επιμέλεια και εκτύπωση Τουριστικού Εντύπου για το Δήμο Πρέβεζας» συνολικού κόστους 12.598,40€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και εξειδίκευση πίστωσης

400