402/2018 – Απευθείας μίσθωση ελαιοστασίου στη θέση «ΤΣΑΡΛΑΜΠΑ», ιδιοκτησίας κληροδοτήματος “Γεωργίου Γκανία” στην Πρέβεζα

402/2018 – Απευθείας μίσθωση ελαιοστασίου στη θέση «ΤΣΑΡΛΑΜΠΑ», ιδιοκτησίας κληροδοτήματος “Γεωργίου Γκανία” στην Πρέβεζα

402