403/2018 – Απευθείας μίσθωση ισογείου καταστήματος, ιδιοκτησίας κληροδοτήματος “Θεοδ. & Αικατ. Τσιντώση” επί της οδού Εθν.Αντίστασης 84 στην Πρέβεζα

403/2018 – Απευθείας μίσθωση ισογείου καταστήματος, ιδιοκτησίας κληροδοτήματος “Θεοδ. & Αικατ. Τσιντώση” επί της οδού Εθν.Αντίστασης 84 στην Πρέβεζα

403