404/2021 «ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΑΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΝΥΧΤΗΣ Γ &ΣΙΑ ΕΕ»ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 372/2021 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ -ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ, ΑΚΑΛΥΠΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΔΕΜΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ Δ.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ (ΠΟΛ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2021)».

404/2021 «ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΑΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΝΥΧΤΗΣ Γ &ΣΙΑ ΕΕ»ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 372/2021 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ -ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ, ΑΚΑΛΥΠΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΔΕΜΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ Δ.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ (ΠΟΛ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2021)».

404