404/2022 Έγκριση ανάθεσης με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση του έργου με τίτλο «Κατεπείγοντα έργα αποκατάστασης βατότητας οδικού δικτύου Δ.Ε ΛΟΥΡΟΥ λόγω φυσικών καταστροφών»

404/2022 Έγκριση ανάθεσης με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση του έργου με τίτλο «Κατεπείγοντα έργα αποκατάστασης βατότητας οδικού δικτύου Δ.Ε ΛΟΥΡΟΥ λόγω φυσικών καταστροφών»

404