405/2019 – Καθορισμός τελών κοιμητηρίου Δήμου Πρέβεζας για το έτος 2020, και εισήγηση στο Δ.Σ.

405/2019 – Καθορισμός τελών κοιμητηρίου Δήμου Πρέβεζας για το έτος 2020, και εισήγηση στο Δ.Σ.

405