407/2021 «Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 Ν.4625/2019, στον ΚΑΕ 02.15.6471 με τίτλο “Δαπάνες Πολιτιστικών εκδηλώσεων για τη διενέργεια δαπανών για την πραγματοποίηση της συναυλίας με τίτλο “ΠΡΕΒΕΖΑ 2021 – ΓΙΟΡΤΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ “ στο δημοτικό κηποθέατρο “Γιάννης Ρίτσος”.

407/2021 «Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 Ν.4625/2019, στον ΚΑΕ 02.15.6471 με τίτλο “Δαπάνες Πολιτιστικών εκδηλώσεων για τη διενέργεια δαπανών για την πραγματοποίηση της συναυλίας με τίτλο “ΠΡΕΒΕΖΑ 2021 – ΓΙΟΡΤΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ “ στο δημοτικό κηποθέατρο “Γιάννης Ρίτσος”.

407