410/2018 – Ένδικα μέσα (Βουκελάτος- αίτηση ασφαλιστικών των 1) Γεωργίου Αρτίκογλου του Κων/νου, 2) Χρύσως Αηδώνη του Θωμά, 3) Περικλή Νέσσερη του Δημητρίου, 4) Ανδρέα Ντόντορου του Σπυρίδωνα, 5) Δημητρίου Αηδώνη του Παναγιώτη και 6) Ιφιγένειας Σοροντίλα του Νικολάου, υπαλλήλων καθαριότητας ΚΑΤΑ του Δήμου Πρέβεζας

410/2018 – Ένδικα μέσα (Βουκελάτος- αίτηση ασφαλιστικών των 1) Γεωργίου Αρτίκογλου του Κων/νου, 2) Χρύσως Αηδώνη του Θωμά, 3) Περικλή Νέσσερη του Δημητρίου, 4) Ανδρέα Ντόντορου του Σπυρίδωνα, 5) Δημητρίου Αηδώνη του Παναγιώτη και 6) Ιφιγένειας Σοροντίλα του Νικολάου, υπαλλήλων καθαριότητας ΚΑΤΑ του Δήμου Πρέβεζας

410