412/2018 – Απευθείας ανάθεση της παροχής υπηρεσίας για “Ναυαγοσωστική κάλυψη ακτών Δήμου Πρέβεζας για το έτος 2018” για χρονικό διάστημα από 1/7/2018 έως 31/7/2018

412/2018 – Απευθείας ανάθεση της παροχής υπηρεσίας για “Ναυαγοσωστική κάλυψη ακτών Δήμου Πρέβεζας για το έτος 2018” για χρονικό διάστημα από 1/7/2018 έως 31/7/2018

412