413/2018 – Ορισμός επιτροπής διαγωνισμού του έργου “Σ018 Επισκευή κ΄ συντήρηση σχολείων Δ.Πρέβεζας”

413/2018 – Ορισμός επιτροπής διαγωνισμού του έργου “Σ018 Επισκευή κ΄ συντήρηση σχολείων Δ.Πρέβεζας”

413