413/2022 Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 Ν.4625/2019 για την διενέργεια δαπανών για την πραγματοποίηση του 40ου Διεθνές χορωδιακού Φεστιβάλ Πρέβεζας 4-10 Ιουλίου 2022

413/2022 Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 Ν.4625/2019 για την διενέργεια δαπανών για την πραγματοποίηση του 40ου Διεθνές χορωδιακού Φεστιβάλ Πρέβεζας 4-10 Ιουλίου 2022

413