419/2018 – Κατάρτιση όρων διακήρυξης δημοπρασίας για εκμίσθωση του υπ΄ αριθμ.20 καταστήματος στο εμπορικό κέντρο Ωρωπού

419/2018 – Κατάρτιση όρων διακήρυξης δημοπρασίας για εκμίσθωση του υπ΄ αριθμ.20 καταστήματος στο εμπορικό κέντρο Ωρωπού

419