421/2018 – Ένδικα μέσα (Τάσσης-ΑΒΜ 6272015 και Α.ΒΩρ.496/2015 Κατηγορητήριο με κατηγορούμενο Γεώργιο Γκαρτζονίκα -Πάππο)

421/2018 – Ένδικα μέσα (Τάσσης-ΑΒΜ 6272015 και Α.ΒΩρ.496/2015 Κατηγορητήριο με κατηγορούμενο Γεώργιο Γκαρτζονίκα -Πάππο)

421