421/2022 «Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 Ν.4625/2019 για την διενέργεια δαπανών, στον ΚΑΕ 02.15.6471 με τίτλο “Δαπάνες Πολιτιστικών δραστηριοτήτων, του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 για την πραγματοποίηση της Παιδικής όπερας «O Mικρός Ασίκης» στο Ρωμαϊκό Ωδείο της Νικόπολης στις 20-21 Ιουλίου 2022 σε συνεργασία με την Εφορία Αρχαιοτήτων Πρέβεζας με δωρεάν είσοδο για το κοινό»

421/2022 «Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 Ν.4625/2019 για την διενέργεια δαπανών, στον ΚΑΕ 02.15.6471 με τίτλο “Δαπάνες Πολιτιστικών δραστηριοτήτων, του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 για την πραγματοποίηση της Παιδικής όπερας «O Mικρός Ασίκης» στο Ρωμαϊκό Ωδείο της Νικόπολης στις 20-21 Ιουλίου 2022 σε συνεργασία με την Εφορία Αρχαιοτήτων Πρέβεζας με δωρεάν είσοδο για το κοινό»

421