424/2022 Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν.4625/2019, στον Κ.Α.Ε. 02.00.6736 με τίτλο «Επιχορηγήσεις Πολιτιστικών συλλόγων και Σωματείων» για επιχορήγηση του Πολιτιστικού Συλλόγου Καναλίου για το Φεστιβάλ Παραδοσιακών χορών στο πλαίσιο των εκδηλώσεων τους Πολιτισμός και Καλοκαίρι στις 3 Ιουλίου 2022 στην Πλατεία Καναλίου

424/2022 Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν.4625/2019, στον Κ.Α.Ε. 02.00.6736 με τίτλο «Επιχορηγήσεις Πολιτιστικών συλλόγων και Σωματείων» για επιχορήγηση του Πολιτιστικού Συλλόγου Καναλίου για το Φεστιβάλ Παραδοσιακών χορών στο πλαίσιο των εκδηλώσεων τους Πολιτισμός και Καλοκαίρι στις 3 Ιουλίου 2022 στην Πλατεία Καναλίου

424