427/2018 – Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης (σίτιση μαθητών μουσικού σχολείου Πρέβεζας για το σχολικό έτος 2018-19)

427/2018 – Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης (σίτιση μαθητών μουσικού σχολείου Πρέβεζας για το σχολικό έτος 2018-19)

427