43/2020 – Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής εργασιών του έργου «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΟΠΙΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΟΥΣ ΟΤΑ Α΄ΚΑΙ Β΄ΒΑΘΜΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΣΑΕ 2003ΣΕ05500005 – ΕΚΤΑΤΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

43/2020 – Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής εργασιών του έργου «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΟΠΙΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΟΥΣ ΟΤΑ Α΄ΚΑΙ Β΄ΒΑΘΜΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΣΑΕ 2003ΣΕ05500005 – ΕΚΤΑΤΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

43