441/2020 Εξέταση αίτησης για προσκύρωση δημοτικού χώρου υπέρ της ιδιοκτησίας με κτηματολογικό αριθμό 030811 στο Ο.Τ 297 περιοχής επέκτασης Αγίας Ειρήνης

441/2020 Εξέταση αίτησης για προσκύρωση δημοτικού χώρου υπέρ της ιδιοκτησίας με κτηματολογικό αριθμό 030811 στο Ο.Τ 297 περιοχής επέκτασης Αγίας Ειρήνης

441_2020