441/2021 «Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «Κατασκευή παιδικής χαράς Νέας Σινώπης» προϋπολογισμού μελέτης 20.000,00€ (με ΦΠΑ)».

441/2021 «Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «Κατασκευή παιδικής χαράς Νέας Σινώπης» προϋπολογισμού μελέτης 20.000,00€ (με ΦΠΑ)».

441