442/2020 Εξέταση αίτησης για δωρεά ρυμοτομούμενου τμήματος της ιδιοκτησίας με κτηματολογικό αριθμό 030811 στο Ο.Τ 297 περιοχής επέκτασης Αγίας Ειρήνης

442/2020 Εξέταση αίτησης για δωρεά ρυμοτομούμενου τμήματος της ιδιοκτησίας με κτηματολογικό αριθμό 030811 στο Ο.Τ 297 περιοχής επέκτασης Αγίας Ειρήνης

442_2020