443/2020 Ανταλλαγή οικοπεδικής έκτασης επί της οδού Αντιτάνων με δημοτική έκταση

443/2020 Ανταλλαγή οικοπεδικής έκτασης επί της οδού Αντιτάνων με δημοτική έκταση

443_2020