448/2021 «Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 Ν.4625/2019 του KAE 02.15.6471 με τίτλο «Δαπάνες Πολιτιστικών εκδηλώσεων» για τη διενέργεια δαπανών για την πραγματοποίηση της συναυλίας με τίτλο :¨ AKTIA CHAMBER MUSIC “ σε συνεργασία με την Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας και την Εφορία Αρχαιοτήτων Πρέβεζας στο Ρωμαϊκό Ωδείο Νικόπολης»

448/2021 «Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 Ν.4625/2019 του KAE 02.15.6471 με τίτλο «Δαπάνες Πολιτιστικών εκδηλώσεων» για τη διενέργεια δαπανών για την πραγματοποίηση της συναυλίας με τίτλο :¨ AKTIA CHAMBER MUSIC “ σε συνεργασία με την Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας και την Εφορία Αρχαιοτήτων Πρέβεζας στο Ρωμαϊκό Ωδείο Νικόπολης»

448