450/2019 – Έγκριση σχεδίου Προϋπολογισμού Εσόδων–Εξόδων Δήμου Πρέβεζας έτους 2020

450/2019 – Έγκριση σχεδίου Προϋπολογισμού Εσόδων–Εξόδων Δήμου Πρέβεζας έτους 2020

450