451/2019 – Εξέταση αίτησης της εταιρείας ‘ΖΙΩΡΗΣ ΑΕ ΙΚΕ’ για υπογραφή συμβολαιογραφικής πράξης δήλωσης μίσθωσης ακινήτου

451/2019 – Εξέταση αίτησης της εταιρείας ‘ΖΙΩΡΗΣ ΑΕ ΙΚΕ’ για υπογραφή συμβολαιογραφικής πράξης δήλωσης μίσθωσης ακινήτου

451