453/2019 – Έγκριση μετακίνησης του Αντιδημάρχου κ. Κωνσταντίνου Ακρίβη, για να λάβει μέρος σε διημερίδα / σεμινάριο για δικαιούχους του ΕΠΑΝΕΚ στο πλαίσιο της δράσης «Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου», που θα πραγματοποιηθεί στις 12-13 Δεκεμβρίου 2019 στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών στην ΑΘΗΝΑ

453/2019 – Έγκριση μετακίνησης του Αντιδημάρχου κ. Κωνσταντίνου Ακρίβη, για να λάβει μέρος σε διημερίδα / σεμινάριο για δικαιούχους του ΕΠΑΝΕΚ στο πλαίσιο της δράσης «Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου», που θα πραγματοποιηθεί στις 12-13 Δεκεμβρίου 2019 στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών στην ΑΘΗΝΑ

453