454/2019 – Έγκριση συμπληρωματικού/ διευκρινιστικού πρακτικού παραλαβής (αφορά το από 27-11-2017 πρακτικό της επιτροπής) για το έργο «Εξοπλισμός της Δομής Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Φαρμακείο Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Πρέβεζας »

454/2019 – Έγκριση συμπληρωματικού/ διευκρινιστικού πρακτικού παραλαβής (αφορά το από 27-11-2017 πρακτικό της επιτροπής) για το έργο «Εξοπλισμός της Δομής Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Φαρμακείο Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Πρέβεζας »

454