455/2019 – Κατακύρωση δημοπρασίας για εκμίσθωση του υπ’ αριθμ. -09- καταστήματος “Εμπορικού Κέντρου Κοινότητας Ωρωπού ”, Δ. Ε Λούρου, Δήμου Πρέβεζας

455/2019 – Κατακύρωση δημοπρασίας για εκμίσθωση του υπ’ αριθμ. -09- καταστήματος “Εμπορικού Κέντρου Κοινότητας Ωρωπού ”, Δ. Ε Λούρου, Δήμου Πρέβεζας

455