456/2019 – Κατακύρωση δημοπρασίας για εκμίσθωση του υπ’ αριθμ. -10- καταστήματος “Εμπορικού Κέντρου Κοινότητας Ωρωπού ”, Δ. Ε Λούρου, Δήμου Πρέβεζας

456/2019 – Κατακύρωση δημοπρασίας για εκμίσθωση του υπ’ αριθμ. -10- καταστήματος “Εμπορικού Κέντρου Κοινότητας Ωρωπού ”, Δ. Ε Λούρου, Δήμου Πρέβεζας

456