459/2020 Αποδοχή δωρεάς από το Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (Ι.Σ.Ν.), η οποία θα διατεθεί με την προμήθεια ειδών διατροφής από την εταιρεία ΜΕΤΡΟ σε συνεργασία με την Κεντρική Ένωση Ελλάδος (ΚΕΔΕ).

459/2020 Αποδοχή δωρεάς από το Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (Ι.Σ.Ν.), η οποία θα διατεθεί με την προμήθεια ειδών διατροφής από την εταιρεία ΜΕΤΡΟ σε συνεργασία με την Κεντρική Ένωση Ελλάδος (ΚΕΔΕ).

459_2020