460/2020 Καθορισμός ύψους ποσού εγγραφής, διδάκτρων, εξέταστρων και λοιπών δικαιωμάτων για το σχολικό έτος 2020-2021 των σπουδαστών του Δημοτικού Ωδείου Πρέβεζας «ΣΠΥΡΟΣ ΔΗΜΑΣ » .

460/2020 Καθορισμός ύψους ποσού εγγραφής, διδάκτρων, εξέταστρων και λοιπών δικαιωμάτων για το σχολικό έτος 2020-2021 των σπουδαστών του Δημοτικού Ωδείου Πρέβεζας «ΣΠΥΡΟΣ ΔΗΜΑΣ » .

460_2020