462/2020 Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις με τις διατάξεις του άρθρου 14 Ν.4625/2019 στον Κ.Α 02.15.6472 με τίτλο «Έξοδα Αθλητικών Εκδηλώσεων» για την διενέργεια δαπανών για την πραγματοποίηση των αθλητικών εκδηλώσεων στο πλαίσιο των «ΕΝ ΝΙΚΟΠΟΛΕΙΑ ΑΚΤΙΑ 2020» σε συνεργασία με την Περιφερειακή Ενότητα, την Εφορία Αρχαιοτήτων, τους Αθλητικούς Κολυμβητικούς Συλλόγους

462/2020 Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις με τις διατάξεις του άρθρου 14 Ν.4625/2019 στον Κ.Α 02.15.6472 με τίτλο «Έξοδα Αθλητικών Εκδηλώσεων» για την διενέργεια δαπανών για την πραγματοποίηση των αθλητικών εκδηλώσεων στο πλαίσιο των «ΕΝ ΝΙΚΟΠΟΛΕΙΑ ΑΚΤΙΑ 2020» σε συνεργασία με την Περιφερειακή Ενότητα, την Εφορία Αρχαιοτήτων, τους Αθλητικούς Κολυμβητικούς Συλλόγους

462_2020