46/2022 Λήψη απόφασης για την μεταφορά περιουσιακών στοιχείων στη Δ.Ε.Υ.Α. Πρέβεζας και διαγραφή αυτών από το μητρώο του Δήμου

46/2022 Λήψη απόφασης για την μεταφορά περιουσιακών στοιχείων στη Δ.Ε.Υ.Α. Πρέβεζας και διαγραφή αυτών από το μητρώο του Δήμου

.pdf