463/2021 « Κατακύρωση δημοπρασίας για εκμίσθωση δημοτικής έκτασης τριάντα (30 τμ) του υπ’ αριθμ. 19 χέρσου δημοτικού ακινήτου για χρήση βοηθητικού χώρου επιχείρησης , στην Κοινότητα Μύτικα, Δήμου Πρέβεζας».

463/2021 « Κατακύρωση δημοπρασίας για εκμίσθωση δημοτικής έκτασης τριάντα (30 τμ) του υπ’ αριθμ. 19 χέρσου δημοτικού ακινήτου για χρήση βοηθητικού χώρου επιχείρησης , στην Κοινότητα Μύτικα, Δήμου Πρέβεζας».

463