464/2021 « Απευθείας μίσθωση ελαιοστασίου στη θέση «ΤΣΑΡΛΑΜΠΑ», ιδιοκτησίας του Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης “Κληροδοτήματος Γεωργίου Γκανία” στην Πρέβεζα».

464/2021 « Απευθείας μίσθωση ελαιοστασίου στη θέση «ΤΣΑΡΛΑΜΠΑ», ιδιοκτησίας του Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης “Κληροδοτήματος Γεωργίου Γκανία” στην Πρέβεζα».

464