466/2021 Αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 2021, σύμφωνα με την αριθμ. 34 /2021 απόφαση του Δ.Σ της Νέας Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Πρέβεζας ».

466/2021 Αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 2021, σύμφωνα με την αριθμ. 34 /2021 απόφαση του Δ.Σ της Νέας Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Πρέβεζας ».

466