467/2020 Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Πρέβεζας και Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πρέβεζας για την υλοποίηση του έργου “Επείγουσες εργασίες άμεσης αντιστήριξης και επισκευής παλαιών κρηπιδωμάτων παράλιου μετώπου Πρέβεζας για άρση επικινδυνότητας”

467/2020 Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Πρέβεζας και Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πρέβεζας για την υλοποίηση του έργου “Επείγουσες εργασίες άμεσης αντιστήριξης και επισκευής παλαιών κρηπιδωμάτων παράλιου μετώπου Πρέβεζας για άρση επικινδυνότητας”

467_2020