470/2021 «Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 Ν.4625/2019, στον ΚΑΕ 02.15.6471 με τίτλο «Έξοδα Πολιτιστικών δραστηριοτήτων» προϋπολογισμού οικ. έτους 2021, για τη διενέργεια δαπανών, για την πραγματοποίηση του εγχειρήματος «Καβάφης: 4 ποιήματα για την Νικόπολη» σε συνεργασία με την Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας και την Εφορία Αρχαιοτήτων Πρέβεζας».

470/2021 «Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 Ν.4625/2019, στον ΚΑΕ 02.15.6471 με τίτλο «Έξοδα Πολιτιστικών δραστηριοτήτων» προϋπολογισμού οικ. έτους 2021, για τη διενέργεια δαπανών, για την πραγματοποίηση του εγχειρήματος «Καβάφης: 4 ποιήματα για την Νικόπολη» σε συνεργασία με την Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας και την Εφορία Αρχαιοτήτων Πρέβεζας».

470