471/2019 – Κατάρτιση όρων εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης πέντε (5) στρεμμάτων στη θέση “ΒΕΛΑΝΙΔΙΑ” Α , Κοινότητας Καμαρίνας, Δημοτικής Ενότ. Ζαλόγγου Δήμου Πρέβεζας, για ανέγερση πρόχειρων σταυλικών εγκαταστάσεων

471/2019 – Κατάρτιση όρων εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης πέντε (5) στρεμμάτων στη θέση “ΒΕΛΑΝΙΔΙΑ” Α , Κοινότητας Καμαρίνας, Δημοτικής Ενότ. Ζαλόγγου Δήμου Πρέβεζας, για ανέγερση πρόχειρων σταυλικών εγκαταστάσεων

471