472/2020 Έγκριση μετακίνησης δημάρχου και αντιδημάρχου για υπηρεσία εκτός έδρας

472/2020 Έγκριση μετακίνησης δημάρχου και αντιδημάρχου για υπηρεσία εκτός έδρας

472_2020