47/2020 – Έγκριση μετακίνησης δημάρχου και αιρετών για υπηρεσία εκτός έδρας

47/2020 – Έγκριση μετακίνησης δημάρχου και αιρετών για υπηρεσία εκτός έδρας

47