472/2021 « Εξειδίκευση πίστωσης σύμ φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 Ν.4625/2019 στον ΚΑΕ 02.15.6662 με τίτλο “Υλικα΄συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων ” προϋπολογισμού οικ. Έτους 2021, για τη διενέργεια δαπανών για την πραγματοποίηση προμήθειας υλικών για τη συντήρηση του χλοοτάπητα στο Δημοτικό Στάδιο «ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΤΣΟΥΜΕΛΕΚΑ ».

472/2021 « Εξειδίκευση πίστωσης σύμ φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 Ν.4625/2019 στον ΚΑΕ 02.15.6662 με τίτλο “Υλικα΄συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων ” προϋπολογισμού οικ. Έτους 2021, για τη διενέργεια δαπανών για την πραγματοποίηση προμήθειας υλικών για τη συντήρηση του χλοοτάπητα στο Δημοτικό Στάδιο «ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΤΣΟΥΜΕΛΕΚΑ ».

472