474/2020 Έγκριση έναρξης Σχολικού έτους 2020-2021 Δημοτικού Ωδείου Πρέβεζας “Σπύρος Δήμας “ και δωρεάν διδασκαλία λόγω του covid-19

474/2020 Έγκριση έναρξης Σχολικού έτους 2020-2021 Δημοτικού Ωδείου Πρέβεζας “Σπύρος Δήμας “ και δωρεάν διδασκαλία λόγω του covid-19

474_2020