478/2019 – Συγκρότηση Επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΠΟ ΣΕΙΣΜΟ 5ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019

478/2019 – Συγκρότηση Επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΠΟ ΣΕΙΣΜΟ 5ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019

478